O NAS JACY JESTEŚMY


Jeśli przeczytałeś nasz poradnik i okazało się, że w twojej okolicy znajduje się rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością zaproponuj im niniejszą lekturę. W nim na pewno zagubiony rodzic znajdzie odpowiedź na wiele nurtujących go pytań, znajdzie drogę do celu, którym jest pomoc dziecku i uzyska informacje gdzie takiej pomocy szukać.


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie prowadzi działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wśród licznych zadań wynikających ze statutu, należy wymienić założenie oraz prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego o takim samym imieniu – „Mamy Siebie”.


Do Przedszkola uczęszczają dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na zdiagnozowaną niepełnosprawność – ruchową, intelektualną, sprzężoną, autyzm. Przedszkole wspiera rozwój dzieci zapewniając odpowiednie warunki nauki, opieki i zabawy. Umożliwia przedszkolakom udział w zajęciach grupowych oraz indywidualnych, takich jak: logopedia, rehabilitacja, Integracja Sensoryczna, AAC, hydroterapia, hipoterapia, język angielski, religia, rytmika, zajęcia sportowe, zajęcia z psychologiem.


Przedszkole otacza wsparciem również rodziców, organizując Grupę Wsparcia, Grupę Matka i Dziecko, liczne wycieczki, wyjazdy uspołeczniające dzieci, akademie i uroczystości. Systematycznie wzbogaca bazę dydaktyczną i rehabilitacyjną. Dobrze przygotowana i wykwalifikowana kadra zapewnia pełną indywidualizację dziecka, realizuje podstawę wychowania przedszkolnego, opracowuje niezbędną dokumentację pedagogiczną. W Przedszkolu jest możliwość korzystania z konsultacji medycznych prowadzonych przez dr psychiatrę i dr rehabilitacji.